Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Orthopedagogiek

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Alphen, H.J.M. van, MScProfound intellectual and multiple disabilities and Motor activation, Dementia and Physical activityOrthopedagogiek
Geriatrie & Gerontologie
Sportwetenschap
Assen, A.G. van, MScPromovendusJeugdzorg
Multiprobleemgezinnen
Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Bakker, A.A., MScPromovendus OrthopedagogiekOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Boer, dr. A.A. deAssistant ProfessorInclusief/Passend onderwijs, sociale participatie, leerlingen met beperkingen, sociale ontwikkeling, leerkracht handelenOrthopedagogiek
Bonhage-Talsma, G.T., MScOrthopedagogiek
Bos, prof. dr. K.P. van denBijzonder hoogleraar, Universitair hoofddocent Algemene en specifieke leerproblemen, met name leesproblemen en dyslexie Orthopedagogiek
Onderwijspsychologie
Bosch, K.A. van den, MScPromovenda Auditieve omgevingen en de rol van geluid voor personen met ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. Akoestiek
Informatica, Kunstmatige Intelligentie
Orthopedagogiek
Bossink, L.W.M., MScPromovendusprofound intellectual and multiple disabilities
motor activation
role of direct support persons
Orthopedagogiek
Bouma, H.PromovendusOrthopedagogiek
Brummelaar, dr. M.D.C. tenDocent/onderzoekerOrthopedagogiek
Cantell, dr. M.H.Universitair DocentEarly Assessment and Intervention, Learning Disabilities, Motor Development, Pediatric Health Psychology, Dance Movement TherapyPsychologie, Multidisciplinaire
Orthopedagogiek
Alternatieve geneeswijzen
Frans, N., MScPromovendusOrthopedagogiek
Grietens, prof. dr. H.W.E.Full Professor Child welfare, foster care, child maltreatment, violence, trauma, children's voices, qualitative research methods Orthopedagogiek
Groot, dr. B.J.A. deUniversitair Docent/OnderzoekerLeer- en Onderwijsproblemen, Dyslexie, SLI, ADHD, Eye Tracking, EEG, fMRI, SPSS, E-Prime, Matlab, MLA, PCA, CFA, Borland Delphi, C++, VBA, MplusOrthopedagogiek
Neurowetenschappen
Haakma, I., MScPostdoc onderzoekerOrthopedagogiek
Harder, dr. A.T.Universitair hoofddocent- Adolescenten met externaliserende gedragsproblemen, antisociaal of delinquent gedrag, en risico- en beschermende factoren daarvoor
- Gezinnen waarbij sprake is van een uithuisplaatsing van één of meerdere kinderen
- Residentiële of 24-uurs jeugdzorg, i.h.b. gesloten jeugdzorg (Jeugdzorg Plus instellingen en Justitiële jeugdinrichtingen (JJI´s))
- Forensische behandeling, zowel ambulant als residentieel
- Werkzame factoren in de hulpverlening: motivatie voor verandering bij cliënten, therapeutische behandelrelaties en programma-integriteit van interventies
- Professionalisering en training van professionals in Motiverende Gespreksvoering (MGV) en de Up2U behandelmodule
- Kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, waaronder effectonderzoek, longitudinaal follow-up onderzoek en observatieonderzoek
Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Psychologie, Klinische
Hingstman, M., MScPromovendusLeesontwikkeling, gedrag in de klas, leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, passend onderwijsOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Hou, S., MPhD studentLanguage Learning ProblemsOrthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Huyghen, dr. A.M.N.universitair docent Jeugdzorg Gedragswetenschappen
Orthopedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Janssen, prof. dr. H.J.M.Hoogleraar Aangeboren en vroegverworven doofblindheid Orthopedagogiek
Knijff, drs. H.K.Universitair docent en onderwijscoördinator Orthopedagogiek (Master)Orthopedagogiek
Koning, L.G., MScPromovendusOrthopedagogiek
Psychiatrie
Kupers, dr. W.E.Universitair DocentTeacher-student interactions, motivation, creativity, music educationOntwikkelingspsychologie
Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Loopers, J.H., MScPromovendus OrthopedagogiekOnderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Onderwijspsychologie
Lopez Lopez, dr. M.Assistant Professor, Rosalind Franklin FellowChild welfare; family foster care; residential child and youth care; transition to adulthood from public care; decision-making in the child welfare system.Orthopedagogiek
Psychologie, Sociale
Sociale Vraagstukken
Luijkx, dr. J.Universitair DocentOrthopedagogiek
Meer, E. van der, MScOrthopedagogiek
Metselaar, dr. J.Orthopedagogiek
Minnaert, prof. dr. A.E.M.G.Hoogleraar Orthopedagogiek en Klinische Onderwijskunde / Projectleider onderzoekslijn Leer- en onderwijsproblemen / Waarnemend Hoofdopleider Orthopedagoog-Generalist (UPO-G)Orthopedagogiek
Onderwijs & Onderwijskunde
Onderwijspsychologie
Ontwikkelingspsychologie
Pijl, prof. dr. S.J.HoogleraarInclusief onderwijsOrthopedagogiek
Putten, dr. A.A.J. van derUniversitair HoofddocentOpvoeding en ondersteuning van mensen met (zeer) ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen. In het bijzonder de motorische ondersteuning.Orthopedagogiek
Rip, J.A., MScPromovendusAlleenstaande minderjarige asielzoekers & culturele matching in de pleegzorg.  Orthopedagogiek
Röttgers, M., MScOrthopedagogiek
Ruijssenaars, prof. dr. A.J.J.M.Hoogleraar OrthopedagogiekOrthopedagogiek
Gedragswetenschappen
Steen, dr. S. van der, PhDuniversitair docentOntwikkelingspsychologie
Onderwijspsychologie
Orthopedagogiek
Steenbakkers, A.T., MScPleegzorg
Complexe trauma's
Seksueel misbruik van kinderen
Orthopedagogiek
Tausendfreund, drs. T.PromovendusJeugdzorg, in het bijzonder: Evaluatieonderzoek; Gezinsondersteuning; Multiprobleemgezinnen; Internationaal vergelijkend onderzoek.Orthopedagogiek
Gedragswetenschappen
Vugteveen, J., MScDocent/OnderzoekerPsychometrie
Onderwijs & Onderwijskunde
Orthopedagogiek
Wijck, dr. R. vanDocentGedragswetenschappen
Orthopedagogiek
Sportwetenschap
Wubs, S.D., MScPromovendusPleegzorg, seksuele kindermishandeling, traumaproblematiek, de impact van trauma op het gezinsleven van een pleeggezin, kwalitatieve onderzoeksmethoden (bijvoorbeeld narratief onderzoek)

Orthopedagogiek
Yperen, prof. dr. T.A. vanBijzonder hoogleraar Monitoring en innovatie Zorg voor jeugd- jeugdbeleid
- kwaliteit van het jeugdstelsel (cilvil society, preventie, jeugdhulp, passend onderwijs)
- effectiviteit van interventies op het errein van jeugd en opvoeding
Orthopedagogiek
printOok beschikbaar in het: English