Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWaar vindt u ons

Medewerkers met het vakgebied Biologie

Wetenschap ontwikkelt zich waar verschillende vakgebieden samenkomen. Alleen al daarom bestaat er binnen de RUG een grote verscheidenheid aan vakgebieden, met daarbinnen een groot aantal vakspecialisten. Met behulp van onderstaand overzicht, gebaseerd op een vaststaande indeling van wetenschapsgebieden, vindt u op elk vakgebied de juiste deskundige. Komt de deskundige die u zoekt niet voor in deze lijst? Via een vergelijkbaar vakgebied of een gerelateerde faculteit vindt u mogelijk alsnog de juiste persoon.

Overzicht van alle vakgebieden

NaamFunctieExpertiseVakgebied
Batista Paulino, C., PhDStructural Biology
cryo Electron Microscopy (cryo-EM)
Membrane Proteins
Biofysica
Biochemie & Moleculaire Biologie
Biologie
Beersma, prof. dr. D.G.M.Hoogleraar Chronobiologie: het vakgebied dat zich bezig houdt met die aspecten van fysiologie en gedrag die afhangen van de tijd van de dag en de tijd van het jaar. Biologie
Biofysica
Biomathematica & Bioinformatica
Billeter, prof. dr. J.C.Associate professor Neurogenetics of social and sexual behaviour Neurogenetics, Pheromonal communication, social and sexual behaviours, reproduction, Drosophila.
Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Gedragswetenschappen
Boer, dr. S.F. deUniversitair hoofddocentGedragsfysiologisch, farmacologisch en neurobiologisch pre-klinisch (dier-experimenteel) onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van individuele verschillen in sociale conflicthantering.Gedragswetenschappen
Neurowetenschappen
Biologie
Boerema, dr. A.S.Postdoctoral fellowBiologie
Neuroimaging
Neurowetenschappen
Both, prof. dr. ir. C.Onderzoeker Ecologie en klimaatsverandering, Vogeltrek Biologie
Ecologie
Evolutionaire Biologie
Ornithologie
Zoölogie
Bruggeman, dr. S.W.M.Rosalind Franklin fellow (scientist, junior group leader)Biochemie & Moleculaire Biologie
Biologie
Celbiologie
Bulstra, prof. dr. S.K.Hoofd Afdeling Orthopedie UMCG Clinical: reconstructive orthopedic surgery, children orthopedic surgery, knee surgery, foot and ankle surgery. Research: cartilage and bone reconstruction, biomaterials, infection related to biomaterialsClinical reserach: healthy ageing, analysis movement after prosthetic surgery, conservative treatment osteoartritis Orthopedie
Biologie
Chirurgie
Buwalda, dr. B.universitair hoofddocentGedragsfysiologisch, neurobiologisch en neuroendocrien pre-klinisch onderzoek naar gevolgen van sociale conflicten op lange-  en korte termijn. Biologie
Gedragswetenschappen
Neurowetenschappen
Calkhoven, prof. dr. C.F.ProfessorTranscriptional, translational and post-translational control of gene regulation.

Celbiologie
Biochemie & Moleculaire Biologie
Biologie
Cano Rodriguez, D.Epigenetic EditingBiochemie & Moleculaire Biologie
Biologie
Chaib De Mares, M., MScBiologie
Evolutionaire Biologie
Microbiologie
Chlebowicz, dr. M.A.PostDocMolecular diagnostics of infectious diseases -Molecular Biology - Cell biology - Microbiology - Genomics - Next Generation Sequencing - GenotypingMicrobiologie
Biologie
Biochemie & Moleculaire Biologie
Demaria, dr. M.Aging, cancer, age-related disease, cellular senescenceBiologie
Celbiologie
Dietz, dr. M.W.Senior scientist Dierecologie, Ecofysiologie, Microbioom
Biologie
Ecologie
Fysiologie
Dijkstra, dr. C.Universitair docent Gedragsbiologie, sexe allocatie Biologie
Gedragswetenschappen
Evolutionaire Biologie
Driessen, M.M.G., MScPhD studentBiologie
Eising, dr. C.M.Beleidsmedewerker / PhD CoordinatorCoaching en onderwijs voor promovendiBiologie
Ecologie
Ornithologie
Els, P. van, MScPhD candidateI am originally a field-based ecologist, but my recent work has been focused more on the integration of ecology into phylogenetics of, mostly, birds. I am Dutch but have an international background, having lived and worked extensively in South and North America.Biodiversiteit Natuurbescherming
Biologie
Ornithologie
Elzenga, prof. dr. J.T.M.Hoogleraar Ecofysiologie van Planten Transport processen in planten, CO2 opname in planten en algen, Stress fysiologie van planten,  Botanie
Biofysica
Biologie
Fraaije, prof. dr. ir. M.W.Hoogleraar Enzyme engineering, redox enzymology, biocatalysis Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Biochemie & Moleculaire Biologie
Biologie
Gobbin, T.P., MScPhD studentBiologie
Evolutionaire Biologie
Parasitologie
Gorter, J.A., MScPromovendusBiologie
Groothuis, prof. dr. A.G.G.Hoogleraar, director of the Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences Gedragsbiologie, gedragsontwikkeling en hormonen, persoonlijkheden bij dieren, gedragslateralizatie. Biologie
Gedragswetenschappen
Endocrinologie & Metabolisme
Havekes, dr. R.Assistant ProfessorLearning and Memory, Hippocampal function, Synaptic plasticity, Sleep deprivation, Pharmacogenetics, Optogenetics, Transgenic mouse models, Viral approaches, Long-term potentiation.Biologie
Neurowetenschappen
Haydar, dr. D.vakdidacticus biologie, docent/onderzoekerBiologie
Hemelrijk, prof. dr. C.K.HoogleraarZelf-organisatie van social systemenBiologie
Gedragswetenschappen
Zoölogie
Hooiveld, dr. ing. M.H.W.Stafadviseur / research coördinator, Bureau Onderzoek - Onderzoeksinstituut BCN-BRAIN / Onderzoekschool BCN, Cancer Research Center Groningen (CRCG), UMCG Research support and strategy, grant writing support, ISO certification
Neurowetenschappen
Biologie
Horst, prof. dr. G.J. terDirecteur Neuroimaging Centrum (NIC)Neurowetenschappen
Biologie
Neuroimaging
Iyer, dr. A.S.Membrane Biophysics, Fluorescence Spectroscopy, Lipid-protein interactions, Super-resolution microscopyBiochemie & Moleculaire Biologie
Biofysica
Biologie
Jacobus Mgn Van De Zande, dr. L.P.W.G.M.Universitair HoofddocentBiologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Biochemie & Moleculaire Biologie
Ontwikkelingsbiologie
Kingma, dr. S.A.NWO Veni Research FellowGedragsonderzoek aan samenwerking bij dierenBiologie
Kloosterhuis, N.J.Microsurgery, Hepatocyte isolation, Microinjection, HistologyPediatrie
Pathologie
Biologie
Kluiver, dr. J.L.PostdocNon-coding RNAs, microRNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs), B-cell lymphomaBiologie
Celbiologie
Genetica & Erfelijkheid
Kohl-Menage, A., MScOpleidingscoördinator van MSc. Medical Pharmaceutical Sciences en MSc. Biomedical SciencesBiologie
Gezondheidsbeleid & Gezondheidszorg
Onderwijs & Onderwijskunde
Kok, dr. L.J. deAssociate Professor Plant physiology, plant sulfur metabolism, air pollution and global change, abiotic and biotic stress Botanie
Milieuwetenschappen
Biologie
Komdeur, prof. dr. ir. J.Prof. dr. ir.Dynamics of parental behaviour
Early-life environment, social stress and individual behaviour
Physiology of life histories and senescence
Fitness consequences and heritability of life-history decisions
Conserving threatened species
Evolutionaire Biologie
Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Koopman, M., MScEndosomal transport, autophagy, behavioural neurogenetics, genetics, mitochondria, neurodegenerationBiochemie & Moleculaire Biologie
Biologie
Celbiologie
Krenning, dr. G.Young Principle Investigator microRNA, endothelial dysfunction, endothelial-mesenchymal transition, epigenetics, Ezh2, MAPK7, Erk5, inflammation, endothelial cell, cardiac fibrosis, atherosclerosis, diabetic retinopathy. Hart & Bloedvatstelsel
Biochemie & Moleculaire Biologie
Technologie, Biomedische
Biologie
Krikken, ing. A.M.Staff Research TechnicianMicroscopie, Celbiologie, Gist, Onderzoek, Onderwijs, PeroxisomenCelbiologie
Biologie
Microbiologie
Kruit, dr. J.K.Universitair docentEilandjes van LangerhansBiologie
Endocrinologie & Metabolisme
Fysiologie
Lintermans, L.L.PhD candidateBiologie
Immunologie
Loonen, dr. M.J.J.E.Universitair docent Arctische Ecologie biologie, poolgebieden ecologie, ganzen, migratie Biologie
Ecologie
Zoölogie
Ma, C.PhD studentBiologie
Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Maan, dr. M.E.Rosalind Franklin Fellowanimal behaviour, evolution of animal signals, sexual selection and mate choice, sensory ecology, phenotypic plasticity, speciation and biodiversityBiologie
Gedragswetenschappen
Ecologie
Evolutionaire Biologie
Meerlo, dr. P.Universitair Docent NeurobiologieSlaap, Circadiane Ritmiek, Stress, HersenfunctiesNeurowetenschappen
Fysiologie
Biologie
Mouton, dr. S.M.Ageing biology
Invertebrate biology
Stem cell biology
Biologie
Olff, prof. dr. H.Hoogleraar Ecologie Ecologie, biodiversiteit, natuurbeheer, natuurbescherming, duurzame landschappen Ecologie
Biologie
Os, dr. R.P. vanOnderzoeker Hematopoietic stem cells Hematologie
Celbiologie
Biologie
Ozsezen, S., MScPromovendusChemical engineering, mathematical modelling, linear algebra and numerical analysis, scientific programming (Java, Python, MATLAB, Julia)Biologie
Technologie, Chemische
Biomathematica & Bioinformatica
Popa, dr. E.R.Universitair docentBiologie
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Materiaalkunde, Multidisciplinaire
Roemers, P., MScBiologie
Schoof, drs. G.Senior Projectmanager Geografische Informatie Systemen Leading Strategic Innovation in Organizations meer informatie
Innovatie en Technology Management
Geografie
Biologie
Schukken, K.M.PromovendusBiologie
Celbiologie
Oncologie
Sluis, dr. ing. A.J.A. van deAdjunct Professor (Associate Prof.)Regulation of inflammation, vesicular transport, mouse transgenesis, liver diseaseBiochemie & Moleculaire Biologie
Celbiologie
Gastro-enterologie & Hepatologie
Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Smit, prof. dr. ir. C.Associate Professor in Ecologie en Natuurbeheer Ecologie, natuurbeheer, begrazingsonderzoek, plant-dier interacties, veldexperimenten Ecologie
Biologie
Spoelder, J., MScPhD studentAgronomie
Biologie
Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Struik, drs. ing. D.PromovendusMedische biologieBiologie
Biochemie & Moleculaire Biologie
Swart, dr. J.A.A.Universitair hoofddocent Wetenschap en SamenlevingEthische en sociale aspecten van het grensgebied van de natuurwetenschappen (in het bijzonder van de levens- en milieuwetenschappen) en de samenleving.Biologie
Ethiek
Milieuwetenschappen
Tayari, M.PhD candidateNon-coding RNAs, long non-coding RNAs (lncRNAs), B-cell lymphomaGenetica & Erfelijkheid
Biologie
Celbiologie
Tieleman, prof. dr. B.I.Professor and Rosalind Franklin fellow Dierecologie, Ecofysiologie
Biologie
Ecologie
Fysiologie
Evolutionaire Biologie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Ornithologie
Zoölogie
Gedragswetenschappen
Immunologie
Geografie
Microbiologie
Thermodynamica
Timmeren, dr. M.M. vanStudieadviseur FarmacieImmunologie, Ontsteking, autoimmuniteit, ANCA-geassocieerde VasculitisBiologie
Onderwijs & Onderwijskunde
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Timmermans, prof. dr. K.R.honorair hoogleraar Mariene Plantaardige BiomassaFysiologie en ecologie van zeewierBiologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Microbiologie
Visser, prof. dr. M.E.HoogleraarBiologie
Ecologie
Ornithologie
Wah, dr. A.Assistant ProfessorArtistic Cognition
Reflective Imagination
Behavioral Adaptation
New Media Effects on Cognition
Kunstwetenschappen
Biologie
Geesteswetenschappen, Multidisciplinaire
Wams, dr. E.J.Post-docChronobiology, Sleep, Aging, Neurodegeneration, Oncology, Mental HealthBiologie
Geneeskunde, Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek
Oncologie
Weissert, dr. P.M.Biologie
Biochemische Methoden
Ontwikkelingsbiologie
Weissing, prof. dr. F.J.Hoogleraar Theoretische BiologieTheoretical Biology; Behaviour, Ecology, Evolution; Evolutionary Game Theory; Dynamical Systems; Cultural Evolution; Evolutionary Systems Biology.Biologie
Evolutionaire Biologie
Genetica & Erfelijkheid
Ecologie
Biodiversiteit Natuurbescherming
Gedragswetenschappen
Biomathematica & Bioinformatica
Informatica, Interdisciplinaire Toepassingen
Wilwert, E., MPhD studentBiologie
Evolutionaire Biologie
Worst, drs. D.E.Technicus/ analist/ visverzorger/ marien bioloogBiologie
Mariene Biologie & Zoetwaterbiologie
Zoölogie
Wright, D.S., MSpeciation, behaviour, sensory adaption, sexual selection and mate choiceBiologie
Evolutionaire Biologie
Zee, prof. dr. E.A. van derHoogleraarNeurowetenschappen
Gedragswetenschappen
Biologie
Zhang, Z., MScPhD studentBiologie
Biotechnologie & Toegepaste Microbiologie
Microbiologie
printOok beschikbaar in het: English